Felhasználási feltételek

 • Ezek a felhasználási feltételek szabályozzák a kölcsönös jogokat és kötelességeket Dobi István József E.V. (Székhely: MAGYARORSZÁG, 5100 JÁSZBERÉNY Fácán utca 93., adószám: 46697837136) (a továbbiakban csak „szolgáltató“) és más személyek, a  Boltway.hu weboldal  felhasználói (a továbbiakban csak “felhasználó”) között, melyek a szolgáltatási szerződésből (a továbbiakban csak „szolgaltatási szerződés”) következnek, ezt a szolgáltató  Boltway.hu internet címen található honlapja (a továbbiakban csak „honlap”), vagy esetleg a Facebook útján kötik meg. Továbbá szabályozzák a  Boltway.hu weboldal használatával kapcsolatos jogokat és kötelességeket, illetve egyéb ezekkel összefüggő jogviszonyokat.
 • A használati feltételek megfogalmazásán a szolgáltató módosíthat vagy kiegészítheti azt. A változtatások a honlapon való közzététel pillanatában érvénybe lépnek.
 • A  BOLTWAY.HUnem online bolt, és nem vállal felelősséget a partnerek által nyújtott információk pontosságáért, beleértve az árakat, a méreteket, termékleírásokat, a rendelkezésre állást vagy a fotó pontosságát. Minden egyes vásárlás előtt ajánlatos átnézni az adatokat az online áruház webhelyén, amelyre átirányították a  BOLTWAY.HU-tól. A felajánlott termékekre harmadik fél által meghatározott feltételek vonatkoznak, és a  BOLTWAY.HUnem felelős ezekért.
 • A honlap katalógus részein lévő linkjein keresztül eljuthat partnereink online shopjaira, amelyeken keresztül az általunk is bemutatott termékek megvásárolhatók illetve amelyeken keresztül a vásárlás közvetlenül bonyolítható le. A partnereink online shopjai nem velünk kapcsolatban álló, hanem gazdaságilag önálló vállalkozások. Amennyiben Ön rákattint az általunk bemutatott termékek linkjeire, közvetlenül eljut partnereink shopjainak weboldalára. Onnantól nincs befolyásunk abban a tekintetben, hogy a partnerek webshopjai milyen adatokat gyűjtenek be és használnak fel. Az adatgyűjtésről és adatfelhasználásról a mindenkori partnereink adatvédelmi nyilatkozatában találhat információkat.
 • Honlapunkon affiliate marketinget folytatunk, amely lehetővé teszi a hirdetőknek, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg harmadik felek webhelyein, vagyis a marketing partnerek webhelyein. Ha rákattint egy affiliate linkre, akkor az átirányítja Önt a hirdető weboldalára. Onnantól nincs befolyásunk arra, hogy az adatokat milyen módon gyűjtik és használják az affiliate hálózat többi résztvevője, illetve maga a hálózat.
 • A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TARTALMA
  • Ezek a feltételek szabályozzák a hozzáférést és a  BOLTWAY.HUszolgáltatások használatát, és jogi megállapodásként szolgálnak Ön és a  BOLTWAY.HUközött. A  BOLTWAY.HUhasználatával és a szolgáltatások egyéb használatával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta ezeket a feltételeket.

 • A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
  • A szerződés megkötése a felhasználó által a honlapon megadott e-mail cím vagy a felhasználó Facebook hálózaton való bejelentkezés útján történik. A felhasználó által a honlapon megadott e-mail cím a helyesnek ítélt felhasználói feltételek céljait szolgálja. A felhasználó egyetért azzal, hogy a szolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató annak megkötése után azonnal megkezdi a szolgáltatás nyújtását. A felhasználó egyetért a kommunikációs eszközök távolról való használatával a szolgáltatási szerződés megkötésére. A felhasználó azon költségeit, amik a szolgáltatási szerződés megkötésekor a kommunikációs eszközök távolról való használata nyomán keletkeznek (pl. az internet csatlakozás költségei) a felhasználó maga viseli.
  • A szolgáltatás nyújtásakor ideiglenes korlátozások, megszakadások, megszakítások vagy minőségbeli romlás léphet fel.
 • A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA
  • A szolgáltatáshoz kizárólag a felhasználó férhet hozzá. A felhasználó nincs feljogosítva a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átengedni harmadik személynek a szolgáltatás használatát.
  • A szolgáltatás keretei között a felhasználó nem használhat olyan mechanizmusokat, eszközöket, szoftvert vagy eljárásokat, amelyek negatív hatással vannak vagy lehetnek a szolgáltató eszközeinek működtetésére, az internet biztonságára vagy további internet felhasználókra.
  • A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységeket, amelyek lehetetlenné tennék vagy korlátoznák a szolgáltató szerverének működését, vagy más módon megtámadnák ezt a szervert, és nem segíthet hozzá harmadik személyt sem ilyen tevékenységekhez. A felhasználó kifejezetten nem terhelheti meg automatizált igényekkel a szolgáltató szerverét, amelyen a szolgáltatás működik.
 • A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon található minden szoftver szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné a Felhasználó vagy harmadik felek számára, hogy engedély nélkül beavatkozzanak, vagy engedély nélkül használják azt a szoftvert, amelynek tulajdonjoga vagy használati joga a Szolgáltatóhoz tartozik.

A Felhasználót illetően a Szolgáltató nem tartozhat a XVIII. Pont szerinti magatartási kódexekhez. 53a., Par. A Polgári Törvénykönyv 1.

A SZEMÉLYES ADATVÉDELEM ÉS AZ ADATVÉDELMI POLITIKA ÉS AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOK A KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓHOZ

 • Az adatai felhasználásának az az oka, hogy ez szükséges a szerződéshez az adminisztrátor és Ön között illetve az intézkedések megvalósításához is szükséges az Európai Parlament és Tanács (EU) szabályzata és 2016/679 6(1)cikke szerint, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamit a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön és a rendszergazda között létrejött szerződés teljesítése, illetve a adminisztrátor által az ilyen szerződés megkötése előtt végrehajtandó megállapodás végrehajtása.
 • Az ügyvezetőnek nem áll rendelkezésére a rendelet 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatal.
 • A felhasználó képes feltétel nélküli beleegyezést adni a szolgáltatással kapcsolatos információk és kereskedelmi kommunikáció elküldéséhez a szolgáltatótól a felhasználó címére. Ugyanakkor a felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
 • A személyes adatok feldolgozásának alapelveiről és a cookie-k használatának alapelveiről a vonatkozó alkalmazási feltételek szerves részét képező oldalakon olvashat.

Kereső funkció

 • Az eredmények teljes listájának megtekintésekor több száz vagy ezer kereskedelmi ajánlatot keresünk a terméknevek és leíró szövegek segítségével. A keresés során a termékkategóriák és / vagy termékjellemzők nevét is feltüntettük. A keresési eredményeket az eredmények relevanciája szerint soroljuk fel. A termékneveken alapuló keresési eredmények nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a leíró szövegeken alapuló eredmények. Azok a termékek, amelyeknél a keresett kifejezés az ajánlat nevében szerepel, előrébb helyezkednek el a keresési eredmények listájában, mint más termékek.
 • Több szó keresése olyan eredményhez vezethet, ahol a kifejezések nem jelennek meg egymás mellett. Ezek közül többek között a lekérdezéseket bizonyos márkás termékek befolyásolhatják általános kifejezésekkel együtt. A “sátor-márkanév” keresése ezért nemcsak az adott partnerek sátrait találja meg, hanem azokat az ajánlatokat is, amelyek a márkanevet a kínálat szövegében használják. Ez akkor történhet, ha a márkanév leíró jellegű vagy rövidítés.
 • Ha kérdései vannak a keresési eredményeinkkel kapcsolatban, vagy hibákat fedezne fel, vagy a jegyzés miatt megsértik a védjegyjogokat, kérjük, írjon nekünk a info@boltway.hu címen.

A HONLAP HASZNÁLATA

 • A felhasználó vagy a honlapot használó más személy tudomásul veszi, hogy a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a honlapról ott jogosan szereplő szövegeket, grafikus tartalmakat vagy más, szerzői joggal védett termékeket felhasználni.
 • A felhasználó egyetért azzal, hogy a honlapra csak olyan tartalmat tehet fel, amelynek ő a szerzője vagy a tartalom szerzője a honlap útján beleegyezését adta a felhasználónak az azokhoz való hozzáféréshez. A felhasználó kijelenti, hogy ilyen tartalom elhelyezése és hozzáférhetővé tétele nem fogja jogtalanul sérteni sem harmadik személyek jogait, sem más jogokat és nem sérülnek általánosan kötelező jogi előírások sem.
 • A szolgáltató a Tt. 480/2004 sz., az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény 5.§-ában leírt mértékben ezzel a kitétellel összhangban felelős a felhasználók tevékenységéért.
 • A felhasználó a szolgáltató honlapjának (szerverének) használata során nem jogosult olyan mechanizmusokat, szoftvert vagy más eljárásokat használni, amelyek negatív hatással vannak vagy lehetnek a szolgáltató honlapjának vagy szerverének működtetésére.
 • A felhasználó jogosult a honlapra információt feltölteni. Konkrétan itt szettek (kollázsok), kollekciók létrehozásáról, képek és szövegek feltöltéséről, kommentárok elhelyezéséről (a továbbiakban csak “hozzászólások”) van szó. A hozzájárulások a szerzőik nézeteit tükrözik és nem fejezik ki a szolgáltató nézeteit. A szolgáltató nem felel a hozzájárulásokban szereplő információk igazságtartalmáért és ezen információknak a jogi előírásokkal való összhangjáért.
 • A szolgáltató jogosult bármely hozzájárulást az indok megjelölése nélkül eltávolítani.
 • A hozzájárulások közreadásuk pillanatában a szolgáltató tulajdonává válnak és szerzőjük átadja a hozzájárulásokhoz fűződő jogait akkor is, ha a Tt. 121/2000 sz., a szerzői jogokról szóló törvény értelmében művek, így lehet azokat: használni, módosítani, megosztani, átadni, nyilvánosan kiállítani, nyilvánosan bemutatni, reprodukálni, publikálni, tovább lízingelni, átvinni vagy árusítani bármely ilyen kommunikációt és azokból kapcsolódó műveket létrehozni, tovább lízingelni korlátlan jogokat az eddigiekben felsorolt bármelyik tevékenységre az ezen hozzájárulásokhoz fűződően.
 • A felhasználó a hozzájárulása feltöltésével lemond minden díjazás iránti igényéről és kijelenti, hogy nem fogja gátolni az általa feltöltött hozzájárulások felhasználási módjait.
 • A felhasználónak hozzájárulása betöltéséért nem jár díj.
 • A szolgáltató jogosult a hozzájárulások használati jogát átadni harmadik személynek (kizárólagosan vagy nem kizárólagosan).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha a honlap használatával összefüggő viszony vagy a szolgáltatási szerződés által lefektetett jogviszony nemzetközi(külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak, hogy a magyar jog lesz az irányadó.

Amennyiben jelen szerződésből következő és a vele kapcsolatos minden vita a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhsználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület. A szolgáltatásokkal, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 • A szolgáltató kapcsolati adatai:
 • Cím: MAGYARORSZÁG, 5100 JÁSZBERÉNY SZÉLMALOM UTCA 31/A.
 • Email cím: info@boltway.hu

Utolsó változat, 2023.01.04.